Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete på Saab Dynamics, 30 hp: Design av 3D objekt med generativ maskininlärning

Location
Karlskoga, Sweden
Closing date
15 December 2021
Apply for this job!

Examensarbete inom maskininlärning,  form och design.

Din framtida utmaning

Bakgrund

Den senaste tidens framsteg inom generativ maskininlärning har lett till att teknik som GAN går att använda inom en stor mängd områden. För Saab Dynamics innebär detta bland en möjlighet att förbättra arbetet med produktdesign.

Speciellt har tekniken för hur man beskriver objekt och scener i 3D gjort stora framsteg det senaste året. Mycket tack vare pådrivning från spel- och filmbranschen. Till det här exjobbet behöver vi någon som kan utforska de olika state-of-the-art teknikerna inom representation av 3D objekt. Inriktningen skulle i så fall vara hur man kan använda tekniken för att generera objekt med till exempel VAE eller GAN. Vi ser gärna att arbetet innehåller exempel på hur väl dessa tekniker kan användas för att interpolera mellan existerande objekt, hur väl de kan generalisera, eller generera objekt som uppfyller givna villkor.

Beskrivning av examensarbetet

Det här arbetet kommer ge dig en erfarenhet som ligger i teknikens absoluta framkant och kommer ge dig värdefull kunskap som idag finns hos ytterst få företag. Du kommer ha en bra erfarenhet för fortsatt arbete inom maskininlärning, design eller datorgrafik. Andra branscher där det finns intresse för liknannde teknik sträcker sig mellan allt från arkitektur till datorspel och film.

   

Den du är idag

Det här examensarbetet passar dig som har ett stort intresse för maskininlärning, gärna blandat med intresse för form och design. Innehållet i examensarbetet anpassas dock baserat på din bakgrund och styrkor så tveka inte att söka om du känner att detta verkar intressant!

Projektet är för dig som ska genomföra ett examensarbete på 30 hp på en civilingenjörs-, eller mastersutbildning. Vi lägger mindre vikt vid inriktning, men erfarenhet inom maskininlärning samt programmering i Python krävs. Vi tror att du är både analytisk och kreativ.

Examensarbetet kan utföras av en eller två personer.

Placeringsort: Karlskoga

Vad du blir en del av

Vid sektionen för explosivämnesteknik utförs beräkningar gällande termokemi och verkan av explosivämnen. På sektionen bedrivs även utveckling, provning och analys inom områdena explosivämnesteknik, pyroteknik, livslängdsteknik och kemi.

Sista ansökningsdag

15-12-2021

Kontaktperson

Fredrik Dahlin, Sektionschef

+46

Victor Björkgren, Handledare

+46

If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people.