Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete på Saab 动力学 30 hp: Hårdvarusimulator av ett vapensystems plattformskomponenter

位置
Linköping, Sweden
Closing date
15 December 2021
Apply for this job!

Bakgrund

Examensarbetet utgår från en produkt som är i utvecklingsfasen, en produkt som ska kunna användas inom både flyg och fartyg. Detta examensarbete syftar till fallet när ett robotsystem avfyras från ett fartyg. Arbetet innefattar att skapa en simulator för verifiering av den logik som säkerställer en avfyrning från plattform på ett fartyg.

Beskrivning av examensarbetet

Arbetet innefattar en förstudie som mynnar ut i en kravspecifikation. Förstudien bygger på så väl befintlig dokumentation för andra modeller av produkten, som kravställning för ny design. Denna typ av robotsystem innefattar den säkerhetskritiska logiken som hanterar avfyrning från fartyg.

Studenten tar fram en specifikation för hårvarusimulatorn. I specifikation ingår vilka villkor som krävs att produkten uppfyller för att den ska kunna avfyras. Hårdvarusimulatorn ska även kunna simulera felaktigt beteende för att kunna verifiera felhantering av robotsystemet.

Utifrån specifikationen tas blockschema fram för lämpliga lösningar på utformandet/designen som först verifieras via simulering. Efter att specifikationen tagits fram så skapas ett kretsschema, som är underlag för det kretskort som ska tillverkas. Kretskortet ska sedan kunna användas främst vid laborationsverksamhet för att verifiera den implementerade designen av robotsystemet. För att designen av kretskortet ska fungera i laborationsverksamhet kan olika lösningar anpassas för att uppfylla de villkor som finns för simulatorn. Via verifiering med hårdvarusimulatorn kan felaktigt beteende samt felhantering undersökas i en laboratoriemiljö för robotsystemet.

Uppdraget är tänkt som examensarbete om 30 HP för 1-2 personer.

Den du är idag

Vi söker dig/er med intresse för elektronik, vilket innebär konstruktion av elektronik och programmering av programerbar logik. Lämplig utbildning är civilingenjör/magister med inriktning mot elektronik, teknisk fysik eller liknande.

Har du erfarenhet inom något av följande område är det meriterande:

  • elektronikutveckling
  • hårdvarunära programmering av FPGAer
  • kravskrivning och dokumentation av elektronik

Vad du blir en del av

动力学, ett affärsområde inom Saab, erbjuder understödsvapen, 导弹, torpeder, 传感器, obemannade undervattensfarkoster, kamouflagesystem och träningssystem för försvarsmarknaden. Produktportföljen innefattar även produkter för den civila säkerhetsmarknaden såsom fjärrstyrda undervattensfarkoster till oljeindustrin och kärnkraftverk.

Elektronikavdelningen är en del av utvecklingsavdelningen inom affärsområdet 动力学 och består av cirka 150 medarbetare. Vi arbetar med elektronikutveckling från koncept till layout, test och verifiering.

Sista ansökningsdag

2021-12-15

Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.

Kontaktperson

Peter Anderstedt, chef

+46 73 4186153

Välkommen med din ansökan!

If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people.