Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete; Skruv- och limförband mot sandwichkomposit

Location
Malmö, Sweden
Closing date
15 December 2021
Apply for this job!

Din framtida utmaning

Bakgrund

Saab Kockums utvecklar, underhåller och uppgraderar ytfartyg och ubåtar för bl.a. den svenska marinen. En del av dessa fartyg har skrov eller annan struktur uppbyggd av sandwich-komposit med glas- eller kolfiberarmerade laminat och kärna av PVC. Fartygen har en mängd utrustning ombord som ska sättas fast. Fastsättningen ska klara de laster som kommer från utrustningen, från sjögång och från olika hot som t.ex. explosion under vattnet. Andra exempel av infästningspunkter är för lyft som krävs för att hantera materiel ombord och i produktionen av fartyg.

Beskrivning av examensarbetet

Examensarbetet är lämpligt för en till två personer och syftar till att studera hållfastheten hos en ny typ av förband för infästning mot sandwichpanel. Förbandet består av stålinsats, laminat och limfog. Hur förbandet beter sig i fuktig miljö och i olika temperaturer ska utredas. Då fartygen innehåller en stor mängd fästelement behövs ingenjörsmässiga riktlinjer för att välja rätt dimension beroende på belastning och panel-konfiguration. Arbetet innefattar litteraturstudie, FEM-analyser och verifierande prov.

Den du är idag

Arbetet är lämpligt för dig som är student med intresse för hållfasthet, modellering och simulering.

Du är i slutet av masterutbildning (eller liknande) och ska påbörja ditt examensarbete om 30 hp.

Vad du blir en del av

Kockums, ett affärsområde inom Saab, erbjuder en rad flytande och dykande plattformar som ytfartyg och ubåtar för svenska och utländska försvar.

Du/Ni kommer utföra examensarbetet på strukturmekanik-sektionen som ansvarar för dimensionerande beräkningar och materialval.

Sista ansökningsdag

2021-12-15

Kontaktpersoner

Per Tingskull, Chef

+46

per.tingskull@saabgroup.com

Tomas Rommer, Kontaktperson/Handledare

+46 734 34 2268

tomas.rommer@saabgroup.com

If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people.