Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Gripen E 6002

Sverige

Det är ett grundläggande mänskligt behov och en mänsklig rättighet att känna trygghet. Saab är en del av Sveriges totalförsvar och verkar för allas säkerhet.

Framåt - med stort ansvar

Saab är världsledande i flera discipliner inom militära och civila produkter och lösningar. Ett resultat av långsiktigt arbete med innovation och goda samarbeten. Samtidigt innebär vår verksamhet ett stort ansvar.
Employees

Innovation

Innovation är centralt för Saabs existens. Under hela vår historia har en innovativ kultur, innovativa processer och innovativa produkter drivit oss att ständigt utforska, förbättras och bli framgångsrika.

Läs mer
sverige-landskap-fw.jpg

Hållbarhet & ansvar

Saabs portfölj innehåller produkter som skapar försvars- och säkerhetsförmåga i länder över hela världen, tillsammans med produkter som bidrar till att minska klimatpåverkan. För att fortsätta att skapa värde på lång sikt är det avgörande att vi bedriver verksamheten på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt.

Läs mer
saabprodukter-swe.jpg

Våra produkter och lösningar

Vår produktportfölj är omfattande och innebär såväl militära som civila produkter. Många av dem används idag inom Sverige.